Nederlands English

Welcome to the website of MilieuChemTox!

The KNCV Environmental Chemistry section and the NVT Environmental Toxicology section work together to share knowledge and information, broaden networks and strengthen the field of molecular matters in the environment.

We do this by bringing our members together during an annual symposium in the spring, awarding a dissertation prize and spreading interesting news through our channels.

Follow us on LinkedIn to stay up to date

News

Afscheid Willie Peijnenburg als voorzitter MCT

afscheid-Willie.jpgTuesday 02 April 2024 14:11 Op vrijdag 22 maart namen wij met een heerlijk diner afscheid van Willie Peijnenburg als voorzitter van MCT. Willie heeft meer dan 10 jaar het voorzitterschap bekleed en deed dit met verve. Hij laat MilieuChemTox achter als een in alle opzichten stabiele vakvereniging, waarin de KNCV sectie Milieuchemie en de NVT sectie Milieutoxicologie zeer prettig samenwerken. full story

Bestrijding van resistente bacteriën

Stephan Hacker-screen.jpgFriday 23 February 2024 14:26 Stephan Hacker zoekt met moleculen naar zwakke plekken bij resistente bacteriën, zodat we nieuwe antibiotica kunnen blijven ontwikkelen. full story

Chemische reacties door middel van elektriciteit in plaats van chemicaliën

Maurits de Roo-screen.jpgThursday 15 February 2024 08:36 Maurits de Roo zoekt een manier om moleculen te maken met elektriciteit zonder fossiele grondstoffen. full story

Chemische mysteries ontrafelen met nieuwe modellen

Pascal Vermeeren-screen.jpgThursday 01 February 2024 12:00 Pascal Vermeeren ontwikkelt modellen (algoritmes) om de mysterieuze wereld van de oppervlaktechemie verder te ontdekken en ontrafelen. full story